สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ผลิตภัณฑ์บ้านทรงไทย ไทไท แบรนด์

ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารทานเล่น เพื่อสุขภาพ พร้อมรับประทาน ที่ฝรั่งเรียกว่า Healthy Snacks เป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายสูง ใช้วัตถุดิบจำพวก เมล็ดงา เมล็ดถั่ว เมล็ดข้าว เมล็ดธัญพืชต่าง ๆ รวมทั้งพืชผักและผลไม้ ซึ่งเป็นผลิตผลของเกษตรกรในท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน และพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย เลือกใช้วัตถุดิบที่ผลิตด้วยวิธีธรรมชาติ เน้นผลิตผลเกษตรอินทรีย์ และผลิตผลเกษตรปลอดภัยไร้สารพิษ ใช้กระบวนการผลิตที่สะอาด และพิถีพิถันทุกขั้นตอน มีสถานที่ผลิต และมีระบบการจัดการซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. มผช. Halal, GMP codex, และ HACCP”

Showing 1–12 of 74 results

0