ลูกเดือยกล้องคั่วกรอบ 70 กรัม

50 ฿

Roasted pearl barley, packed in plastic bag with zip lock, 70 grams

ลูกเดือยกล้องคั่วกรอบ บรรจุถุงซิป 70 กรัม

รายละเอียดเพิ่มเติม

Roasted pearl barley, packed in plastic bag with zip lock, 70 grams

ลูกเดือยกล้องคั่วกรอบ บรรจุถุงซิป 70 กรัม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.07 kg
0