หน้าหลัก

Slider

"Make Better Food for Everyone"

บ้านทรงไทย ไทไท แบรนด์ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทานเล่นเพื่อสุขภาพ หรือ Healthy Snacks ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายสูง โดยเลือกใช้วัตถุดิบจำพวก เมล็ดงา เมล็ดถั่ว เมล็ดข้าว เมล็ดธัญพืชต่าง ๆ รวมทั้งพืชผักและผลไม้ ซึ่งเป็นผลิตผลของเกษตรกรในท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย เน้นวัตถุดิบที่ผลิตตามวิถีธรรมชาติ ผลิตผลเกษตรอินทรีย์ และผลิตผลเกษตรปลอดภัยไร้สารพิษ ใช้กระบวนการผลิตที่สะอาด พิถีพิถันทุกขั้นตอน โดย ไทไท แบรนด์ มีสถานที่ผลิตและมีระบบการจัดการซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. มผช. Halal GMP และ HACCP

 

“บ้านทรงไทย ไทไท แบรนด์”

ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ ในกลุ่มขนมงา Sesame Snack น้ำมันงา Sesame Oil ถั่วคั่วกรอบ Roasted Beans รวมทั้ง Cereal Bars, Sesame Bars, Sesame Ball, Sesame Spread, Peanut Butter  ซึ่งแปรรูปจากเมล็ดงาดำ งาขาว งาม้อน เมล็ดถั่ว ข้าว เมล็ดธัญพืชและผลไม้ต่าง ๆ