ลูกเดือยกล้องคั่วกรอบ 70 กรัม

55 ฿

Roasted pearl barley, packed in plastic cup, 70 grams

ลูกเดือยกล้องคั่วกรอบ บรรจุกระป๋องพลาสติก 70 กรัม

รายละเอียด

Roasted pearl barley, packed in plastic cup, 70 grams

ลูกเดือยกล้องคั่วกรอบ บรรจุกระป๋องพลาสติก 70 กรัม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.07 kg
0