น้ำผึ้งป่า 100 % บรรจุขวด 750 ml.

600฿

น้ำผึ้งป่า 100 % จากป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน  บรรจุขวด 750 ml.
Pure Natural Wild Honey 100 %, 750 ml.

** ไม่ใช่ผึ้งเลี้ยง** มีเฉพาะฤดูกาล

สีของน้ำผึ้งป่าจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเกสรของดอกไม้หลากชนิดที่ผึ้งน้ำมาเก็บไว้ในรัง

รายละเอียด

น้ำผึ้งป่า 100 % จากป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน  บรรจุขวด 750 ml.
Pure Natural Wild Honey 100 %, 750 ml.

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1.16 kg