ลูกเดือยกล้องคั่วกรอบ 70 กรัม

55฿

Roasted pearl barley, packed in plastic cup, 70 grams

ลูกเดือยกล้องคั่วกรอบ บรรจุกระป๋องพลาสติก 70 กรัม

รายละเอียด

Roasted pearl barley, packed in plastic cup, 70 grams

ลูกเดือยกล้องคั่วกรอบ บรรจุกระป๋องพลาสติก 70 กรัม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก0.07 kg