ถั่วลายเสือคั่ววกรอบ บรรจุกระป๋อง 150 กรัม

75 ฿

Roasted peanut, packed in plastic cup, 150 grams

ถั่วลายเสือคั่วกรอบ บรรจุกระป๋องพลาสติก 150 กรัม

คำอธิบาย

“Roasted Five Beans, pack in can,
110 grams”

ถั่วลายเสือคั่วกรอบ บรรจุกระป๋องพลาสติก 150 กรัม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.15 kg
0