น้ำผึ้งป่า 100% บรรจุ 360ml. ขวดบีบ

360 ฿

น้ำผึ้งป่า (ไม่ใช่ผึ้งเลี้ยง) **รสชาติ และสีของน้ำผึ้งป่า จะเเตกต่างจากผึ้งเลี้ยง เนื่องจากขึ้นอยู่กับเกสรดอกไม้หลากชนิด ที่ผึ้งนำมาเก็บไว้ในรัง

คำอธิบาย

น้ำผึ้งดอกไม้ป่า 100% บรรจุ 360ml. ขวดบีบ

Pure Natural Wild Honey 100% 360ml.

0