ต้ม-แกง-นึ่ง

ต้มยำปลาน้ำปาย Tom Yam Fish of Pai River 200

ปลาทับทิมนึ่งมะนาว Steam red tilapia fish 250

ปลาช่อนนึ่งมะนาว Steam snakehead fish 250

ต้มยำปลาทับทิม/ปลาช่อน Tom Yum snakehead fish 150

ต้มยำกุ้ง (น้ำข้น / น้ำใส) Tom Yam Kung 150

แกงเหลืองปักษ์ใต้ (ปลาน้ำปาย ปลาช่อน ปลาทับทิม) Yellow curry of fish 150

แกงมัสมั่นเนื้อ Massaman curry – beef curry southern-Thai style 150

แกงเผ็ดไก่ แกงเผ็ดเนื้อ Spicy curry, chicken or beef 70-100

ต้มจืดเต้าหู้-ไก่สับ Chicken and Tofu  soup 70

ต้มจืดเต้าหู้ – สาหร่าย Tofu and algae soup 70

ต้มจืดเต้าหู้ ไก่สับ สาหร่าย Chicken-Tofu-Algae soup 90

0