ประเภทผัด

ผัดผักรวม mixed vegetables 70

ผัดขี้เมา ไก่ กุ้ง ปลาหมึก เนื้อปลา

mixed herbs spicy stir fired with chicken, prawn, squeezes, or fish 80-100

ผัดเผ็ด/พริกแกง ไก่ กุ้ง ปลาหมึก spicy curry with C, P, or Sq. 90-100

พะแนงไก่ กุ้ง ปลาหมึก spicy-sweet curry with C, P, or Sq. 90-100

ผัดพริกสด ไก่ กุ้ง ปลาหมึก green chili with C, P, or Sq. 90-100

ผัดกระเพราไก่ กุ้ง ปลาหมึก basil with C, P, or Sq. 90-100

ไก่ผัดเม็ดมะม่วง chicken and casual nuts 120

คะน้าน้ำมันหอย kale and oyster oil 70

ผัดขิง ไก่ กุ้ง ปลาหมึก ginger with C, P or Sq. 90-100

0