ทอด – ทานเล่น

ไข่เจียวกุ้งสับ Prawn Omelet 85

ไข่เจียว Thai style omelet 60

ปีกไก่ทอดเกลือ หรือ น้ำปลา chicken with salt or fish sauce 70

เต้าหู้ทรงเครื่องทอด น้ำจิ้มสามรส bean curd 60

ปอเปี๊ยะผัก เผือก กล้วยหอม vegetable, taro, or banana  rolls 70

เกี๊ยวซ่าไก่/ผัก vegetable or chicken dumpling 70

เอ็นไก่ทอด chicken tendon 70

แหนมปีกไก่ทอด preserved – sour chicken wings 90

ไก่คลุกงาทอด chicken with sesame seeds 70

กุ้ง ไก่ ปลาหมึก ชุบแป้งทอด prawn, Chicken or squeeze 110

เทมปุระผัก (ผักชุบแ ป้งทอด) tempura vegetable 80

ปลาทับทิมทอดสมุนไพร Red Tilapia fish fried with Thai herbs 200-250

ปลากะพงทอดสมุนไพร Seabass(barramundi) fish fried with Thai herbs 350

ปลาทับทิมทอดกระเทียม Red Tilapia fish fried with garlic 200-250

ปลากะพงทอดกระเทียม Seabass(barramundi)fish fried with garlic 350

ปลาน้ำปายทอดกระเทียม fish of the Pai River, fired with garlic 200

ไก่คำหวาน Spicy – sweet – sour chicken 90

ไก่มะนาว lemon-spicy-sweet chicken 90

ปลากะพงทอดน้ำปลา หรือนึ่งมะนาว หรือ ปลากะพงสามรส

Deep fried seabass (barramundi) fish with fish sauce 350

มันฝรั่งทอด French Fried 70

ลาบไก่อีสาน Larb Chicken 90

ไข่เยี่ยวม้ากระเพรากรอบ Stir fired preserved egg with basil 85

ปีกไก่นิวออลีน New Orleans barbecue chicken wings 100

0