แกงและน้ำยาขนมจีน

แกงเขียวหวานไก่ Chicken green curry 50 – 75 – 95

แกงเขียวหวานเนื้อ Beef green curry 80 – 150

แกงมัสมั่นเนื้อ (สูตรยะลา ผสม ปัตตานี) Beef Masman 150

น้ำยาปักษ์ใต้ (น้ำยากะทิปลาทู) Fish curry southern Thai style 50 – 75 – 95

แกงไตปลา  Spicy vegetable and fish curry southern Thai style 50 – 75 – 95

แกงเหลืองปลา แบบปักษ์ใต้ (Southern Thai style fish curry) 150

ข้าวเปล่า (จาน-โถ) Plain – steam rice 10 – 40 – 60

เส้นขนมจีนเปล่า (จาน-โถ) Plain – rice noodle 10 – 40 – 60

0