น้ำผลไม้และเครื่องดื่มเย็น

น้ำผลไม้และเครื่องดื่มเย็น Juice and refreshment
น้ำผึ้ง มะนาว โซดา Honey + lemon + Soda 60
น้ำมะนาว Lemon Juice 50
น้ำเสาวรส Passion Fruit 40
ชามะนาว Lemon Tea 30
ชาซีลอนเย็น (ใส่นม) Ceylon Tea 50
ชาไทยเย็น (ใส่นม) Ice tea with milk 30
ชาดำเย็น Ice Tea 30
มะนาวโซดา Lemon Soda 50
กีวี่โซดา Kiwi Soda 40
แอบเปิ้ลโซดา Apple Soda 40
สตรอเบอรี่โซดา Strawberry Soda 40

0