ผลไม้ปั่นไม่ใส่นม

แอปเปิ้ล Apple 40

สับปะรด Pineapple 40

ลิ้นจี่ litchi 40

แตงโม Watermelon 40

เสาวรส Passion Fruit 40

มะนาว Lemon 50

สตรอเบอรี่ Strawberry 50

ส้ม Orange 40

บลูเบอรี Blue Berry 50

แครนเบอรี่ Cranberry 50

กีวี Kiwi 40

0