เครื่องดื่ม

เอสเพรสโซ ESPRESSO

อเมริกาโน  AMERICANO

คาปูชิโน   CAPPUCCINO

ลาเต้      LATTE

มอคค่า    MOCHA

โกโก้      ICED CACOA

ชาเขียว   GREEN TEA

นมสด      Fresh Milk

ชาอังกฤษร้อน  English Tea

 100% Arabica Coffee

0