แนะนำผลิตภัณฑ์ ไทไท แบรนด์

“บ้านทรงไทย ไทไท แบรนด์” เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพพร้อมรับประทานจำพวก Healthy Snacks หรืออาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายสูง ใช้วัตถุดิบจำพวกเมล็ดงา เมล็ดถั่ว เมล็ดข้าว เมล็ดธัญพืชต่าง ๆ รวมทั้งพืชผักและผลไม้ซึ่งเป็นผลิตผลเกษตรในท้องถิ่นแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย เลือกใช้วัตถุดิบที่ผลิตด้วยวิธีธรรมชาติ เน้นผลิตผลเกษตรอินทรีย์และผลิตผลที่ปลอดภัยไร้สารพิษอันใช้กระบวนการผลิตที่สะอาดและพิถีพิถันทุกขั้นตอน มีสถานที่ผลิตและมีระบบการจัดการซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. มผช. Halal, GMP codex, และ HACCP

0